Performance, nature, respect

Découvrez nos spécialités

  • Mode d'emploi

RIMUNEO

Bağışıklığı desteklemek ve yangıyı azaltmak için nutrisyonel çözüm

Propriétés

Rimuneo yem geçişleri esnasındaki beslenme eksiklerini ve  ineğin transportu, yemlik yapısı gibi muhtelif bağışıklık streslerini yönetmemize yardımcı olan nutrisyonel bir çözümdür. Bilhassa yüksek sağlık riski olan durumlarda aşı uygulamasını desteklemek ve hayvanlarının ağır viral mücadeleyi atlatmasına yardımcı olmak için özellikle tavsiye edilir.

Rimuneo, stesten kaynaklanan potansiyel eksiklerini gidermek için, geniş bir vitamin kompozisyonunu, bağışıklığı desteklemek için aminoasitleri ve özel olarak seçilmiş, oldukça iyi bilinen bitkileri ihtiva eder(zedeçal, ekinezya).

Magnezyum da eklendiğimizde, tüm bu içerik, hayvanların çeşitli immün depresyon problemlerine göğüs germesine ve yaşanan stresli bir olaydan sonra normal bir sağlık ve/veya üretim performansına kavuşmalarına yardımcı olacaktır.

Essais

Yapılan Çalışmalar
Sıcak kanlı türlerin immun fizyolojisi ve lenfositleri arasında fark bulunmadığı için deneyler tavuk ve tavuk hücreleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Rimuneo ile aşı reaksiyonu, deneysel bir kanatlı çiftliğinde, broiler kanındaki immun cevapları gözlemlemek için test edildi. Imuneo kullanımıyla, broiler kanındaki yangısel reaksiyon ve immunojen gücü laboratuvarda ölçüldü. Çalışma bu çözeltinin; viral yahut bakteriyel problemlerde ya da aşıları tamamlarken enteresan sonuçlar verdiğini gösterdi.

1.Çalışma sonucu:

*Aşılanmamış kümesle karşılaştırıldığında %5  düzeyinde önemli istatistik farklılık
° Aşılanmış kümes ile karşılaştırıldığında %5  düzeyinde önemli istatistik farklılık

Flock 1 : Aşılanmamış kontrol grubu
Flock 2 : Aşılanmış grup
Flock 3 : Aşılama + Rimunéo
Sonuç: Bu deney bize, stresli durumlarda Rimuneo kullanıldığında beyaz bağışıklık hücrelerinin daha yoğun arttığını göstermiştir.

 

 

2.Çalışma sonucu:

 

*Aşılanmamış kümesle karşılaştırıldığında %5  düzeyinde önemli istatistik farklılık
° Aşılanmış kümes ile karşılaştırıldığında %5 fark düzeynde  önemli istatistik farklılık

 

F.1 : Aşılanmamış kontrol grubu
F. 2 : Aşılanmış kontrol grubu
F. 3 : Aşılama + Rimunéo

Sonuç: Rimuneo kullanımı ile en fazla uyarılan lenfosit populasyonları T4 lenfositlerdir. Bu lenfositler immun yanıta aracılık edilmesinde ve organizmanın savunma sürecinin aktive edilmesinde önemli role sahiplerdir. Bunlara ek olarak B lenfositler uyarılan bir diğer beyaz hücre populasyonudur. Bu lenfosit populasyonu, immünitenin en önemli ajanlarından biri olan antikorların üretiminden sorumludur.

3. Çalışma sonucu:

° Aşılanmış kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, %10-5-1 düzeyinde önemli istatiki farklar
* Aşılanmamış kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, %10-5-1 düzeyinde önemli istatiki farklar

T 1: Aşılanmamış kontrol grubu
T 2: Aşılanmış control grubu
T 3: Aşılama + Rimunéo

Sonuç: Bu deney, Rimuneo uygulamasının spesifik antikor üretimini adeta birkaç aşı uygulaması gibi yükseltiğini göstermiştir.

 

Mode d'emploi

Rimuneo sıvı, içme suyu ile seyreltilerek, yemlikte karma yem üzerine dökülerek, yahut direk ağızdan kullanılabilir. Ciddi viral problemlerle mücadele, aşılama dönemleri ve stres riskinin yüksek olduğu dönemlerde kullanılmalıdır.

 

Présentation
  • Zengin vitamin içeriği
  • Tarçın, ekinezya
  • Aromatik maddeler